„Przyjaciel wie, kiedy smutno i źle”

Protokół z podsumowania XX konkursu

ZABRZAŃSKIE MALOWANIE NA EKRANIE

pt. „Przyjaciel wie, kiedy smutno i źle”

W dniu 27.05.2021r. odbyło się podsumowanie XX Zabrzańskiego Konkursu z cyklu „Malowanie na ekranie” pt. „Przyjaciel wie, kiedy smutno i źle”.

Głównym celem konkursu było przedstawienie sytuacji, w których może pomóc przyjaciel oraz pokazanie kto jest przyjacielem (człowiek, zwierzę, książka itp.). Uczniowie namalowali miejsca i zdarzenia, w których spotykają przyjaciół. Zwrócili uwagę na cechy prawdziwego przyjaciela. Przedstawili go w sytuacjach, w których pomaga, wspiera, inspiruje, cieszy się nie tylko w przypadku porażki, ale i sukcesu.

Na konkurs wpłynęło 65 prac z kilku zabrzańskich placówek. Prace oceniano w trzech kategoriach: klasy I – III, klasy IV – VI oraz klasy VII – VIII. Najchętniej wykonywali prace uczniowie z klas IV – VI, których jury nagrodziło większą ilością wyróżnień.

Komisja w składzie: Cecylia Zielińska, Joanna Wątor, Bruno Kossmann przyznała nagrody następującym uczniom:

Kategoria klasy I – III

I miejsce – Martyna Klabis – Kl. IIb – SP 26 – nauczyciel Paulina Moń

II miejsce – Oliwia Kobus – Kl. Ic – SP42 – nauczyciel Katarzyna Dobucka

III miejsce –Zofia Włodarczyk – OPP3 – nauczyciel Joanna Wątor

Kategoria klasy IV – VII

I miejsce – Natan Wolski – Kl. IV – SP 36 – nauczyciel Irena Wziątek

II miejsce – Judyta Gniozdorz – Kl.VIe – SP 14 – nauczyciel Magdalena Rzymkowska

III miejsce – Julia Kaszuba – Kl. Vb – SP 14 – nauczyciel Joanna Adamska

III miejsce – Dominika Wyspiańska – Kl. VIb – SP 24 – nauczyciel Arleta Biskupek

Wyróżnienia:

Krzysztof Andrzejczak – Kl. VIc – SP 28 – nauczyciel Jolanta Kiwic

Wiktor Budziński – Kl. Va – SP 14 – nauczyciel Joanna Adamska

Weronika Lisaj – Kl. VIa – SP 24 – nauczyciel Arleta Biskupek

Szymon Misz – Kl. VIa – SP 14 – nauczyciel Joanna Adamska

Oliwia Miszczak – klVIa – SP 14 – nauczyciel Joanna Adamska

Magdalena Muszkiet – Kl. VI – SP 14 – nauczyciel Magdalena Rzymkowska

Anna Śliwa – Kl. VI – SP 14 – nauczyciel Magdalena Rzymkowska

Kategoria – klasa VIII

I miejsce – Natalia Grabowska – Kl. VIII – SP 36 – nauczyciel Irena Wziątek

II miejsce – Magdalena Zdeb – Kl. VIII – SP 14 – nauczyciel Magdalena Rzymkowska

III miejsce – Julia Maciejska – Kl. VIII – SP 36 – nauczyciel Irena Wziątek

Wyróżnienia:

Agata Biegańska – Kl. VII – SP 14 – nauczyciel Magdalena Rzymkowska

Ze względu na panującą sytuację epidemiczną nagrody zostaną przekazane do szkół.

Prace umieszczone zostały na stronie internetowej: www.opp3.zabrze.pl

Skip to content