Historia placówki

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3 w Zabrzu to placówka z tradycjami. Istnieje od 1973r nieprzerwanie, aż do dnia dzisiejszego aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym naszego miasta. Na przestrzeni lat różna była struktura organizacyjna placówki, zmieniały się miejsca zajęć, działało wiele różnorodnych pracowni. Pierwszym dyrektorem był znany w środowisku Zabrza pan Helmut Rolle. Pełnił tę funkcję do 2001 roku. Od tego czasu dyrektorem jest pani Teresa Put.

Skip to content