Historia placówki

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3 w Zabrzu to placówka z tradycjami. Istnieje od 1973r nieprzerwanie, aż do dnia dzisiejszego aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym naszego miasta. Na przestrzeni lat różna była struktura organizacyjna placówki, zmieniały się miejsca zajęć, działało wiele różnorodnych pracowni. Pierwszym dyrektorem był znany w środowisku Zabrza pan Helmut Rolle. Pełnił tę funkcję do 2001 roku. W tymże roku zastąpiła go pani mgr Teresa Put , która była dyrektorem do roku 2021.

Od 2021 roku dyrektorem jest pan
mgr Krzysztof Bulik a za jego kadencji placówka została przeniesiona do dawnej wieży ciśnień na ul. Zamoyskiego 2.


Skip to content