RODO

Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Ognisko 
Pracy Pozaszkolnej nr 3 z siedzibą w Zabrzu przy ul. Opolskiej 29 jako 
Administratora Danych Osobowych. Państwa dane osobowe są przetwarzane w 
celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały 
nam udostępnione. Jeżeli chcą się Państwo skontaktować z Inspektorem 
Ochrony Danych Osobowych, proszę pisać pod adres e-mail: 
patrycja.hladon@informatics.jaworzno.pl. Podstawą przetwarzania danych 
jest art. 6 RODO, m.in. realizacja prawnie uzasadnionych interesów 
administratora w postaci komunikacji z użytkownikami. Państwa dane 
będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami 
Państwo kontaktują, wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych 
lub momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z 
przepisów prawa. Po spełnieniu określonych w RODO przesłanek przysługuje 
Państwu prawo dostępu do danych, otrzymania ich kopii, poprawienia, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu 
nadzorczego pod adresem – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz do 
cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym 
czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia 
Państwa sprawy.
Skip to content